Classes particulars de tècnica vocal, cant, llenguatge musical i iniciació al piano.
Per a nens, adults i professionals.

Informació-